onsdag 18. august 2010

DAB og/eller DAB+

Debatten om Norge burde skifte til den ”nye DAB+ standarden” og legge vekk den ”utdaterte DAB standarden” er interessant. Det er forsøkt fra flere hold å fremstille dette som to vidt forskjellige tekniske løsninger og at Norge kanskje kan blir presset til å kaste hele DAB-satsningen over bord og gjøre en gjøre en kostbar snuoperasjon over på DAB+ senere dersom vi fortsetter med DAB nå.

Under betegnelsen DAB, eller i DAB-familien finner vi egentlig 3 varianter: DAB, DAB+ og DMB. De to første overfører lyd og tilleggsinformasjon, den siste lyd og video. Alle tre kan brukes i samme sendernett samtidig, slik at du som lytter/seer kan bytte fra tv-sending (miniTV på Østlandet) til digitalradio i samme apparat. DAB+ og DMB er altså videreutviklinger av den opprinnelige DAB standarden og viser at DAB er i stadig utvikling, slik som de fleste andre teknologier vi omgir oss med.

DAB-familen er såkalt bakoverkompatibel, dvs at nye apparater som eksempelvis har DAB+ også kan ta i mot DAB signaler, men ikke motsatt. Det er av den grunn at vi ikke ønsker å skifte fra DAB til DAB+ på de eksisternede kanalene i dag. Det ville medført at mange av de ca 800 000 som har tilgang på et DAB-apparater, ville mistet sitt tilbud. Denne utfordringen vil bli mindre om noen år ettersom de fleste apparater som selges i Norge nå allerede har DAB+. Unntaket er for bil, der tar overgangen til DAB+ litt lengre tid enn for øvrige apparattyper.

Lydkvalitet
DAB er basert på mpeg 2 og DAB+ er basert på AAC. Bakgrunnen for DAB+ var at man ønsket å få plass til flere kanaler på mindre båndbredde enn tidligere. Tilsvarende utviklingen som for øvrig har skjedd på koding av lyd i andre sammenhenger som musikkfiler og streaming. Resultatet ble at man kunne få samme opplevde lydkvalitet med bruk av mindre båndbredde. Gevinsten er altså rimeligere distribusjon for radiokanalene. Bedre lydkvalitet oppnår man bare så lenge man benytter begrenset båndbredde, dvs mindre enn 128 kbps.

Digitalradio Norge er selvsagt ikke i mot DAB+, vi ønsker at aktørene selv skal få velge hvilket format de vil benytte, men antar at når apparatene hos folk stort sett kan motta DAB+ vil de fleste radiokanalene velge dette. Vi tror nye kanaler, spesielt lokalradio, vil komme i DAB+ formatet ettersom dette blir mer kostnadseffektivt på sendersiden. Skifte fra DAB til DAB+ er kun en programvareoppdatering i sendernettet og sendinger med disse to formatene kan altså foregå parallelt i samme nett om ønskelig.
1 kommentar:

  1. "Bedre lydkvalitet oppnår man bare så lenge man benytter begrenset båndbredde, dvs mindre enn 128 kbps."

    Finnes det noen digitale radiostandarder som har like god lyd som FM (eller bedre)? Kanskje noe tilsvarende 320 kbps mp3 i kvalitet.

    SvarSlett