fredag 13. august 2010

Digital fremtid, også for lokalradioen

Alle burde forstå at radiobransjen ønsker å digitalisere sin distribusjon for å sikre sin egen fremtid, det er ingen som lever av radio som ønsker å gjøre radio mindre tilgjengelig eller vanskelig for sine lyttere. Allikevel er det stadig noen som ønsker å forvirre og skremme folk med kompleksiteten i digitaliseringen av radio, og ikke minst vanskeliggjøre ovenfor de minste aktørene hva det vil innebærer og hvorfor vi trenger å digitalisere. I dette innlegget begynner jeg derfor igjen med å forklare dette. Dernest vil jeg si litt mer konkret om hvorfor jeg mener det er lokalradio som trolig, på sikt etter overgangsperioden, vil vinne mest på digitaliseringen.

Hvorfor digitalisere radio?
På lik linje med andre mediekanaler, forventer lytterne at også radioen skal utvikle seg, spesielt de yngre målgruppene. Folk ønsker flere kanaler, ett bredere utvalg av innhold når man selv ønsker å høre det og naturlige tilleggsfunksjoner som i vår digitale hverdag blir mer og mer naturlig. FM båndet er fullt og nye tjenester er umulig. Derfor trenger vi en plan for hvordan også radio skal digitaliseres og dermed sikre fremtiden til en mediekanal med unike egenskaper.

Hva er digital radio?
Ingen digital distribusjonsteknologi vil erstatte FM alene. Men summen av de plattformene vi kjenner i dag utgjør en digital palett som kan sikre radioen som et lett tilgjengelig, gratis massemedium til alle i overskuelig fremtid – og det med et stort potensiale for videreutvikling og langt bredere kanaltilbud enn i dag. Digitalradio Norge definerer de mest aktuelle plattformene slik:
 • IP-basert radio
  • til ulike former for hardware, spesielt bygd for mottak av slike strømmer (internettradio-apparater)
  • til ulike former for applikasjoner på mobiltelefoner og andre apparater (eksempelvis radioapplikasjoner på Iphone)
  • nett-/webradio konsumert i en virtuelle radiospillere på en datamaskin
 • Kringkastet digital radio (DAB)
 • Radio via de digitale tv-plattformene (DTT, kabel, satellitt og DMB)
Slukking av FM
Norge er et dyrt land å drive kringkasting i pga vårt store langstrakte areal og topografi. Derfor har ikke radiobransjen mulighet til å dobbelt distribuere radio i det uendelige. Spesielt ikke de mindre kanalene. Digitalradio Norge ser derfor for seg en nedstengingen av FM i 2017, da har ingen eksisterende radiokanaler konsesjon for FM i Norge. Vi mener at etter denne datoen bør det kun utlyses digitale sendetillatelser. Allikevel ser vi gjerne en løsning der de minste radiokanalene, i de minst befolkede områdene, kan søke om å fortsette videre på FM i noen år til dersom de ønsker det. Vi tror til syvende og sist kanskje ikke mange vil ønske det når man ser hvor gode løsninger som lokalradioene kan få i en digital verden.

Digitale muligheter for lokalradio
Bilde: Digitalradio Norge AS
Rammebetingelsene for lokalradio har aldri vært gode. Myndigheter som ikke har forstått bransjen og knapphet på frekvensressurser i FM båndet har alltid skapt utfordringer i forhold til det å drive lokalradio. Digitaliseringen av radio kan være med å sette en stopper for dette.

Nedenfor er de viktigste fordelene for lokalradio ved overgang fra analog til digital distribusjon. Selvsagt er det mange utfordringer på veien og prosessen vil kreve betydelig endringsvilje fra bransjen, som alle andre teknologiskifter gjennom historien også har gjort, men til gjengjeld er også gevinsten formidabel.

 • FM båndet er fullt, skal en ny kanal inn, må en annen ut. Derfor er det nå viktigere å skrive gode konsesjonssøknader enn å lage god radio. Med digital distribusjon blir det plass til alle, så langt markedet kan bære det. Mao vil konkurransen utelukkende handle om innhold og det blir lytterne som avgjør hvem som skal overleve.
 • DAB digitalradio vil gi lokalradioene langt større dekningsområder. Det vil blant annet medføre at lokalradio for første gang kan konkurrere på mer like vilkår med riksradioene i bil. En lytter kan bo i en by og jobbe i en nabo by og likevel høre på sin lokalradio hele veien. Igjen medfører dette at konkurransen handler om innholdet, dvs. at hvor god man er til å lage lokalt innhold, vil avgjøre hvem man lytter til, ikke hvilken dekning FM-senderen har.
 •  DAB digitalradio gir lytterne bedre mottaksforhold enn FM, når de digitale nettene er ferdig bygd ut (det er de ikke i dag og kan derfor ikke benyttes som argument mot selve teknologien slik noe prøver). Mange lokalradioer sliter med dårlig dekning på FM og blir derfor valgt bort av lytterne. 
 • Like konkurransevilkår og rettferdig oppmerksomhet, mellom lokalradioene og ikke minst opp mot riksradioene. Lokalradio blir like tilgjengelig i kanalvelgeren som de landsdekkende kanalene.
 • Lokalradioer vil kunne nå ut til flere målgrupper ved å gjenbruke sitt innhold i flere kanaler med ulike format.
 • Lokalradio vil for første gang reelt kunne ta opp konkurransen med avisene om regionale reklamekroner. Dette er et reklamemarked hvor avisene har fått boltre seg omtrent alene, med større dekningsområder kan lokalradioene ta sin rettmessige andel.
 • Dessuten er ikke digital distribusjon på langt nær så dyr som det ofte skremmes med, faktisk vil digital kringkasting for de fleste aktørene være rimeligere pr potensiell lytter. Digitalradio Norge, i samarbeid med lokalradioforbundet, utreder i disse dager for første gang hva digitaliseringen konkret vil medføre av muligheter og kostnader for lokalradio. Utredningen er forventet ferdig i månedsskiftet august/september.
Digitalradio Norge representerer de kanalene som utgjør med enn 90 % av all radiolytting i Norge, men vi ønsker allikevel å ha alle med og har derfor invitert Norges Lokalradioforbund inn på eiersiden. Vi søker en bred dialog og et tett samarbeid med lokalradioene i Norge, for å finne de gode løsningene som sikrer alle aktørene gode rammevilkår.

(For ordensskyld, Svein Larsens Radio Metro er også invitert, både på eiersiden i Digitalradio Norge, og til å være med å sende i dagens DAB-nett, men han har så langt takket nei. Les også Ny lisens til å trykke penger?)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar