tirsdag 10. august 2010

Nettradio vs DAB

Digitalradio Norge arbeider for digitaliseringen av radio fordi vi mener at radio må kunne videreutvikle seg, slik som alle andre mediekanaler, for å henge med i konkurransen om folks tid.

I Norge er det tre aktuelle plattformer for digitalradio:
  • Internett (nettradio i browsere, i applikasjoner og i radioapparater)
  • Digital-tv (radio via satellitt, kabel og bakkenettet)
  • DAB (digital kringkasting)
Vi mener at disse plattformene utfyller hverandre og sammen både ivaretar radioens basisegenskaper og gir radioen ubegrensede utviklingsmuligheter, innholdsmessig og funksjonsmessig. Internett åpner opp for et ubegrenset tilbud av kanaler, interaktivitet og multimedialitet. Kringkasting er avgjørende for at radioen fremdeles skal være gratis og enkel i bruk, tilgjengelig overalt og mobil – mao egnet for lytting i bevegelse.

Noen forsøker å fremstille Internett som løsningen for radiodistribusjon alene. Det er en fin tanke og kanskje en mulighet en gang i fremtiden, men ikke et eneste land i verden ser det som et seriøst alternativ for radioens distribusjon i overskuelig fremtid. Hvorfor ikke? Hovedforklaringen ligger nettopp i radioens basisegenskaper. Internett som distribusjonskanal ivaretar ikke disse.

De første radiokanalene på internett fikk vi i Norge omtrent samtidig med at man startet opp sendinger på DAB, dvs fra midten av 90-tallet. Jeg brukte selv mange år på å forsøke å få fart på nettradio. I Nordic Web Radio (senere Aller Edge) lanserte vi allerede i 2000 tjenesten Minradio. Det var et forsøk på å gjøre nettradio enklere, mer stabil og mer tilgjengelig. Vi lyktes relativt godt og stod i en periode for det meste av nettradiolytting i Norden. Mange andre har også jobbet iherdig for å få fart på nettradioutviklingen, men allikevel står fremdeles nettet for en marginal andel av den totale radiolyttingen. Der hvor det finnes målinger har faktisk DAB flere lyttere enn nettet og i Storbritannia er den forskjellen betydelig. Der er nå hele 24 % av radiolyttingen via digitale plattformer, hvorav 15,1 % er via DAB, 4 % via digital TV og 2,9 % via internett.

Blå stolper representerer andelene for 1. kvartal 2009 og rød stolper andelene for 1. kvartal 2010.
Kilde: Rajar.
Jeg ønsker ikke med dette å dømme nettradio nedenom og hjem, tvert i mot, vi trenger alle de tre nevnte plattformene. Allikevel har historien lært oss at dersom man skal digitalisere en mediekanal krever det styring og en konkret plan. Ingen digital distribusjonskanal kommer til å kunne erstatte FM dersom ikke folk får en klar beskjed om at FM på et eller annet tidspunkt forsvinner. 15 år med nettradio og DAB har vist oss det.

Ingen som lever av radio ønsker å gjøre seg vanskelig tilgjengelig for lytterne – det tror jeg alle forstår. Det er derfor vi vil gi folk beskjed om at radioen må digitaliseres i god tid før FM forsvinner. Da trenger ingen å få panikk og være redd for å miste radioen sin ”over natten”. Digitalradio Norge startet ”Ja til radio” kampanjen i år, 6 år før vi ser for oss at FM sendingene opphører, slik at neste gang du ønsker å kjøpe en radio, er du forberedt og kan velge et apparat som også har digitalt mottak. 1 kommentar:

  1. Sikkert mange som tror at internettradioen er en DAB radio. Lett å ta feil for mannen i gata. I såfall blir det sjevt fordelt...

    SvarSlett