torsdag 24. februar 2011

Radio for folk flest!

Radio er kanskje den mest folkekjære mediekanalen vi har. I løpet av en dag bruker de aller fleste av oss radioen for en kortere eller lengre periode. Den har noe ved seg som er helt unikt. Den er enkel, den er overalt, den er nær, den er rett og slett en trofast venn. Lett å forstå og alltid tilstede. 
Nå skal radioen moderniseres, bli digital, akkurat som TV`en, hørte vi Kulturdepartementet fortelle 4. februar. Trenger vi det da? Modernisere en trofast venn? ”If it´s not broken, don´t fix it” var det en som sa engang. Og tenk på alle radioapparatene som må byttes ut, miljøet, kostnadene, alle lokalradioene – er det egentlig verdt det?. 
Ja, det er utvilsomt store endringer som må til før den siste mediekanalen også blir digital. Vi må alle sammen bytte ut flere av radioapparatene våre, eventuelt kjøpe adaptere til dem for at de skal fortsette å virke etter 2017. El-returordningene må ta i mot og gjenvinne alle apparatene som blir byttet ut. Radiokanalene, store og små, må investere i nytt utstyr. Og ikke minst må de venne seg til en tøffere konkurranse om lytterne. Det vil bli mange som ønsker å vinne lytternes ører når det blir plass til et langt større antall radiokanaler i Norge. 
Så, er det verdt det? Hva får vi igjen for en slik nasjonal dugnad? Vel, svaret er enkelt. Ikke bare sikrer vi at vår trofaste venn vil overleve den økende konkurransen fra alle andre medier, men vi får også et større radiomangfold. Flere kanaler betyr at det vil komme radio for langt flere interesseområder enn hva som finnes i dag, hvilket i praksis betyr flere gode radioopplevelser. Kort sagt: Mer radio til flere, i hele Norge!
Frem til for 2 – 3 år siden så vi på ”TV”. Nå har vi lagt bak oss en kort periode hvor vi har sett på ”digital TV”. Fremover tror jeg folk flest ser på ”TV” igjen. Slik blir det med radio også. Nå snakker vi mye om ”digitalradio”, men om noen år, når alle endringene er over, lytter vi på ”radio” igjen – den trofaste vennen, om enn litt mer moderne og med flere valgmuligheter.
Ha en god radiodag!torsdag 27. januar 2011

Wake up call!

Internettentusiaster har gjort mange forsøk på å få oss til å tro at internett vil løse alle radioens distribusjonsutfordringer i fremtiden; nettet har plass til alle, nettet vil bli utbygd til alle, også i mobile situasjoner og, ikke minst, nettet vil få ubegrenset kapasitet. Det er mulig de i fremtiden får rett. Denne ukas store mediesak belyser imidlertid svært godt hva ulempen vil være: DET KOSTER!
Telenor har med sitt ønske om å ta ekstra betalt av båndbreddekrevende innholdsleverandører minnet oss om medaljens bakside. Internett blir aldri gratis, selv om vi aldri så gjerne liker å tro det. 
Som innholdprodusenter og distributører kan vi gjerne diskutere oss blå om hvem som skal ta regningen, slik vi altså gjør denne uken og sikkert vil gjøre i lang tid fremover. Dog er det ingen tvil, uansett utfallet av den diskusjonen, regningen havner til slutt hos brukerne. Verken distributører eller innholdsprodusenter har råd til å dekke de kommende kostnadene som den eksplosive nettbruken vil kreve, uten å gjøre noe med prisen til brukerne. 
Jeg vil på ingen måte oppfattes som å være mot utviklingen av gode og båndbreddekrevende nettilbud, men jeg mener det er meningsløs bruk av kostbar båndbredde å sende det samme innholdet samtidig til mange mennesker. Nettet må primært brukes til det som ingen andre distribusjonsformer kan, en til en kommunikasjon. Eller uttrykt på nettspråk, «ondemand tjenester» og «interaktivitet».  
Når flere ønsker å se eller høre det samme innholdet samtidig, er det ingen distribusjonsform som er billigere, enklere, mer stabil og mer tilgjengelig enn kringkasting. 
For radio er kringkastingens egenskaper blitt det som gjør radio til radio. Den skal være gratis, tilgjengelig overalt og enkel i bruk. Men internett er det perfekte supplementet og gir oss et utall av bittesmå nisjekanaler, tilleggsinformasjon og interaktivitet.
Mer om internett og digital kringkasting her