tirsdag 4. august 2015

Hvorfor fornyes radioen?

Radio engasjerer bortimot 3 av 4 nordmenn på lufta hver dag, men også i avisspaltene når noe ved det tradisjonsrike mediet endres. Være seg om det gjelder en kjent og kjær programpost eller selve radioapparatet. Slik var det ved innføringen av FM og slik er det nå ved overgangen til DAB. Et av spørsmålene som ofte stilles er hvorfor må vi stenge FM-nettene i Norge.

Bakgrunnen for teknologiskiftet er at radioen ikke kan stå på stedet hvil mens andre medier utvikler seg i økende tempo. Digitaliseringen av TV og avis, fremveksten av sosiale medier, musikk- og videotjenester endrer måten vi bruker medier på. Radioen kan velge å bli en dinosaur i medieverden, eller alternativt tilpasse seg våre nye vaner.

Tryvannstårnet i Oslo. Bilde: NRK
Kringkasting danner grunnlaget for radioens unike egenskaper og sørger for at innholdet er gratis og enkelt tilgjengelig for hele landet - innhold som kan brukes helt ubegrenset av alle samtidig. Digital kringkasting, DAB, gir forutsetninger for et historisk løft av nordmenns radiotilbud samtidig som disse grunnfordelene ivaretas. DAB forsyner landet med inntil 40 nasjonale radiokanaler for samme pris som 5 kanaler koster på FM, og myndighetene bekreftet i år at radiodekningen for DAB totalt sett er bedre enn den er for FM.

En overgang til DAB i Norge forutsetter imidlertid at den riksdekkende distribusjonen på FM avsluttes. Det skyldes først og fremst at radiosendinger i vårt langstrakte land er kostbart – økonomien i norsk radiobransje tillater ikke å kunne opprettholde to ulike landsdekkende distribusjonsnett over mange år.

I 2011 vedtok Norge som første land en helt konkret plan for overgang til digital kringkasting, derfor blir vi også først til å slukke FM (region for region gjennom 2017). Det er ikke riktig at Norge er alene om å gå inn for digital kringkasting, men vi ligger i tet fordi vi som nasjon er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. På worlddab.org ligger oversikten over alle land i hele verden som er i gang med eller planlegger for DAB – per i dag mer enn 50 land.

En annen bekymring som fremmes til tider er hva som skjer med alle de gamle radioapparatene. TNS Gallup kartlegger kontinuerlig antall radioer i norske husstander. Tallet er drøyt 9 millioner, av disse er allerede godt over 2 millioner med DAB. En rekke FM-radioer kan brukes videre med et DAB-adapter, typisk bilradioer og hifi-anlegg. Radioer som byttes ut kan og bør leveres til gjenvinnig. I Norge brukes omtrent 93 % av materialet på nytt. Radio via internett eller digital-tv vil dessuten være et godt alternativ for mange.

En kortversjon av denne kommentaren ble publisert i VG 4. august 2015.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar